Chodzi o to, żebyśmy wprowadzali te nauki w życie, samo poznanie ich nie wystarcza.
Nauki udzielone sandze z Dhagpo w Kalimpongu, w marcu 1999 roku.
Autor: XVII Karmapa

List noworoczny Lamy Ole

List noworoczny Karmapy

Żeby Człowiek nie zginął sam za tym wszystkim
Fragment nauk Lamy Ole wygłoszonych podczas zakończenia kursu w Harzu, w Niemczech, w październiku 2002 roku.

Moc Bodhisattwy
Autor: Shangpa Rinpocze

Cytaty

Oddanie i otwartość
Autor: Lama Ole Nydahl

Wywiad z Robertem Hutchkinsonem, kierowcą XVI Karmapy, przeprowadzony przez redakcję DD wiosną 2002 roku.

Wywiad z Lamą Ole dla Newsweek Polska
Kuchary 20 sierpnia 2002 roku

Kto zabija istoty i pije odurzające napoje?
Poniższe nauki o pustości "ja" pochodzą z tekstu "Pytania króla Milindy". Król Milinda był Grekiem, władcą Baktrii, hellenistycznego kraju istniejącego na terytorium Afganistanu od III do I w p.n.e. Nagasena był buddyjskim mnichem, później również nauczycielem króla.

Musimy zawładnąć całą przestrzenią
Autor: Zsuzsa Koszegi

I tak ich nie zadowolisz
Autor: Dilgo Czientse Rinpocze

Medytacja
Autor: Tadeusz Uchto

Troche przekory i czarnego humoru
Wywiad z Rafałem Olechem przeprowadzony przez Rafała Żwirka

Ośrodek Europejski - Wywiad z Lamą Ole przeprowadzony przez Mattiasa Weitbrechta

Biel-sko - Bia-ła Czę-sto-cho-wa Kra-ków War-sza-wa Wro-cław
Autor: Marek Rosiński

O tym, jak Polak, Rosjanka i Niemiec przyjmowali Schronienie...
przyjmowanie schronienia w rzeczach przemijających przypomina strzelanie do samego siebie z coraz to innego rodzaju broni
Autor: Ania Karasińska

Największa stupa na zachodzie

07 zgłoś się...
Krótki reportaż o podboju Syberii zmontowany przez redakcję DD z emaili Klaudii Żerebiec i Adama Jankiewicza

Berlin
Autor: Maria Przyjemska

BOM (czyli boom) w Łodzi

Guatemala
Autor: Maria Jos Dufourq

Graz
Autor: Pitr Kaczmarek

The Stupa House Courier
buddyści wszystkich krajów łączcie się

Czy ktoś mnie jeszcze pamięta?