Droga Mahamudry
Część druga - Medytacja uspokojenia umysłu
Autor: Kunzig Szamar Rinpocze

Jak środek błękitnego nieba
Fragment książki
Autor: Dziamgon Kongtrul Rinpocze

Wiersz
Autor: IX Karmapa

Rozwój naszej linii na zachodzie
Fragment rozmowy z Lamą Ole

Wiersz
Autor: Gendyn Rinpocze

Wykład wygłoszony w Krakowie w 1994 roku
Autor: Lama Ole NydahlWywiad z Hannah Nydahl
Wirginia, lipiec 1995Hannah Nydahl jest bardzo cenionym tłumaczem i interpretatorem filozofii buddyzmu tybetańskiego. Dzieli swój czas pomiędzy tłumaczenia lamów w Międzynarodowym Instytucle Buddyjsklm Kannapy w New Delhl w Indiach, udział w różnych projektach przekładu tekstów buddyjskich, organizowanie harmonogramów i wizyt wysokich Rinpocze oraz podróże z Lamą Ole.

Tancerka Nieba - Fragment książki

Wywiad z Topgą Yulgyalem Rinpocze
K.I.B.I., grudzień 1994

Cytat

Wywiad z Kandro Rinpocze
Przeprowadzony przez "Dharma Magazinei - Mirror" w 1993 rokuKandro Rinpocze jest uważana za emanację Jeshe Tsogyal, główną partnerkę Guru Rinpocze. W swoim poprzednim życiu była znana jako "Wielka Dakini z Tsurpu". Była również żoną XVKarmapy, który w proroczym śnie otrzymał zalecenie poślubienia jej. Dakini przebywała głównie na odosobnieniach. Podczas inwazji chińskiej na Tybet musiała uciekać i schroniła się w Butanie. Tam też umarła. W swym obecnym życiu urodziła się jako córka Mindrolig Triczen Rinpocze, wielkiego lamy Ningmapy. Została rozpoznana przez XVI Karmapę i Dilgo Czientse Rinpocze. Początkowo została intronizowana w klasztorze swojego ojca, potem w Rumteku. Nosi imię Kandro Tsering Paldron Rinpocze. Poniższego wywiadu udzieliła "Dharma Magazine Mirror" w czasie wizyty w Europie w 1993 r.

Historia życia Naropy (część 2)
Czas spędzony z Tilopą
Autor: Khenpo Czodrak Rinpocze

Czysto religijna sprawa
Autor: Detlev Gobel

Strajk głodowy mnichów Karmapy