Jeśli chodzi o drogę, polega ona na

kontynuowaniu twych wewnętrznych poszukiwań. Odrzuć więc wszystko to

- na jak bardzo cnotliwe by nie wyglądało

co sprawia, iż wzrasta siła pięciu trucizn i przywiązanie do ja. Przeciwnie, ćwicz się w tym

- niezależnie od tego, jak bardzo wydawałoby się negatywne co rozpuszcza pięć trucizn i pomaga innym istotom. "

Milarepa"Jeżeli praktykujesz Guru Jogę, twoje błędy zostaną oczyszczone,

a doskonałe właściwości w pełni się rozwiną"

Gotzangpa"Poza umysłem nie ma żadnych zjawisk"

Gampopa

"Prawdziwej nauki buddów nie można spełnić jedynie dzięki studiom. Kto nie praktykuje Dharmy,

podobny jest komuś, kto cierpi z pragnienia, unoszony wodami wezbranej rzeki. "

Gandhavjuha Sutra"Dla rodziny należy zapomnieć o sobie; Dla wioski o rodzinie;

Dla narodu trzeba zapomnieć o wiosce;

Zaś w imię oświecenia należy zapomnieć o wszystkim"

Budda