Nagle w przypływie jogicznej radości po prostu wskoczył mi na plecy...
Lama Ole opowiada o XVI Karmapie

By rzeczy wydarzały się w dobry sposób
Nauki pochodzące z ostatniego wywiadu XVI Karmapy

Padmasambhawa przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu

Związek pomiędzy nauczycielem i uczniem w Diamentowej Drodze
Autor: Dietrich Rowek

Echo
Nauka Patrula Rinpocze z komentarzem Dilgo Czientse Rinpocze

Dakini to żeńska zasada oświecenia
Wywiad z Lamą Ole przeprowadzony przez Griszę Serebrianego i Wadima Mienszycha w pociągu, gdzieś między Irkuckiem, a Krasnojarskiem na Syberii.

istnieje jedna rzeczywistość
Autor: Kalu Rinpocze

Regularna praktyka
Autor: Detlev Göbel

Natura Buddy
Autor: Dilgo Czientse Rinpocze

Poczułam się WOLNA
Wywiad z Caty Hartung, przeprowadzony przez Marcina Mędrzeckiego i Michała Siwka w sierpniu 1999 roku w Tenowicach.

MAHAMUDRA '99
Czyli jak wielka pieczć odcisnęła się w moim umyśle...
Autor: Rafał Żwirek

Nie wiem
czyli dlaczego praktykujemy Dharmę?
Autor: Sandra Beczkiewicz

Stupa w Kałmucji
Kto wie, jaki naród, żyjący na terenie Europy, tradycyjnie wyznaje buddyzm? Podpowiadam, to jedna z narodowości Rosji, Kałmucy, zamieszkujący stepy położone na północ od Kaukazu, między Morzem Czarnym i Kaspijskim.
Autor: Tolek Sokołow

... pozdrowienia z San Francisco
O największym ośrodku Lamy Ole w Stanach Zjednoczonych Ameryki pisze Malgosia Pellarin
Autor: Małgorzata Pellarin