Padmasambhawa przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu
Tłumaczenie: Przemek Gilewicz
Królowie, ministrowie, mieszkańcy Tybetu i prymitywnych krajów ościennych!
Stanowicie rasę demonów o czerwonych twarzach którym brakuje współczucia i dobrej woli.
Po ojcach jesteście jak małpy pozbawione skromności i wstydu,
A po matkach jak nieczyste demonice, kłótliwe i wrogo nastawione do Dharmy.
Jesteście rasą brutalnych ludzi, wypełnionych żądzą bogactwa.
Jeśli nie będziecie rozwijać dobrych właściwości, w następnym życiu stoczycie się do niższych światów.
Nie zapominajcie, że ten żywot tylko mignie wam przed nosem i że zaraz umrzecie.
Co się spotkało, musi się rozejść, więc nie walczcie i nie wywołujcie pomiędzy sobą sporów.
Co zostało zgromadzone, trzeba pozostawić, dlatego nie pożądajcie bogactw.
Przywiązanie was zniewala, dlatego nie ulegajcie rozpasanym nawykom.
Co się narodziło, musi umrzeć, dlatego myślcie o swoim następnym odrodzeniu.
Najgorsi z was trafią do piekieł - któż potrafi znieść takie cierpienia?
Na skutek skąpstwa narodzicie się jako głodne duchy i będziecie cierpieć głód i pragnienie.
Pamiętajcie, że odrzucając Dharmę, staniecie się zwierzętami.
To życie zostało wam jedynie pożyczone - nie wiecie, kiedy je stracicie.
Świat zjawisk jest iluzoryczny - zrozumcie jego przemijalność i nietrwałość.
Wystawne jedzenie i bogactwa są jak krople rosy - o świcie znikają bez śladu.
Pamiętajcie, że ci, którzy wam usługują, to jedynie wędrowcy napotkani na drodze.
Wrogość jest dualizmem - pojmijcie, że stanowi błąd.
Nie zapominajcie, iż więzi rodzinne są przewodnikiem do samsary,
A potomstwo to jedynie twór karmy, żądający swoich należności.
Życie nieubłaganie przecieka wam przez palce na bezsensownym gadulstwie i plotkach,
Czy nie dostrzegliście, że przybyli już zwiadowcy Pana Śmierci?
Słuchaj mnie, narodzie tybetański słuchajcie, demony o czerwonych twarzach.
Pragnijcie Trzech Klejnotów, gdyż są waszą ochroną przed upadkiem do trzech niższych światów.
Guru, jidamy i dakinie są waszym jedynym ratunkiem w tym i w przyszłych żywotach,
Jako drogę ku wolności praktykujcie pogląd, medytację i działanie,
Przyjmijcie wielkich współczujących, jako jedyne prawdziwe bóstwa Tybetu,
Zaniechajcie dziesięciu negatywnych działań i wykonujcie dziesięć pozytywnych.
Jeżeli będziecie tak praktykować, osiągniecie szczęście w tym i w następnych żywotach.
Ja, Padmakara, odchodzę.
Teraz, w przyszłości lub kiedykolwiek,
Mieszkańcy Tybetu, utrzymujcie te nauki w waszych sercach.
OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG!