Ostatnie wskazówki Guru Rinpocze
Guru Rinpocze, wypromieniowanie Buddy Amitabhy, pojawił się zgodnie z wieloma przepowiedniami historycznego Buddy Sakjamuniego w Uddijanie. Każdemu z tysiąca Buddów naszej epoki będzie towarzyszył Guru Rinpocze jako naturalny wyraz ich wyzwalającej nauki. Guru Rinpocze doprowadził do rozkwitu przede wszystkim nauki Diamentowej Drogi i umocnił je w Tybecie za panowania wielkiego króla Dharmy Trisong Detsena. Zanim Padmasambhawa opuścił Tybet, udzielił swym uczniom tych ostatnich wyjaśnień w formie pieśni.

Sutra Serca
Autor: Khenpo Czödrak Thenphel Rinpocze

Droga Mahamudry Część pierwsza - Praktyki wstępne
Tekst ten został opracowany na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Rinpocze w K.I.B.I. w kwietniu 1994 roku.
Autor: Künzig Szamar Rinpocze

Cytat
Autor: Milarepa

Cytat
Autor: Dilgo Czientse Rinpocze

Cytat
Autor: Kalu Rinpocze

Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu
Autor: Lama Ole Nydahl

List Lamy Ole do polskiego wydawnictwa 'Źródło', na temat książki Jana Pawła II pt. 'Przekroczyć próg nadziei'
Autor: Lama Ole Nydahl

POSZUKIWANIA TILOPY PRZEZ NAROPĘ

'POTEM JEDNAK COŚ POTOCZYŁO SIĘ ŹLE...'
Krótki szkic historyczny o zmieszaniu religii i władzy w dawnym Tybecie
Autor: Ulla i Detlev Göbel

ZBYT DUŻO TRADYCJI UZALEŻNIONEJ OD KULTURY?
Style nauczania - stary i nowy
Autor: Ulla i Detlev Göbel

Rumtek na początku 1995 roku
Autor: Hannah Nydahl

'Ślepe zaufanie nie jest potrzebne'
Autor: Khenpo Czödrak Tenphel Rinpocze

Jest się lamą, ponieważ ma się uczniów
Autor: Dalaj Lama

KILKA SŁÓW O TYM, JAK DZIAŁA PRZEKAZ