Ostatnie wskazówki Guru Rinpocze
Guru Rinpocze, wypromieniowanie Buddy Amitabhy, pojawił się zgodnie z wieloma przepowiedniami historycznego Buddy Sakjamuniego w Uddijanie. Każdemu z tysiąca Buddów naszej epoki będzie towarzyszył Guru Rinpocze jako naturalny wyraz ich wyzwalającej nauki. Guru Rinpocze doprowadził do rozkwitu przede wszystkim nauki Diamentowej Drogi i umocnił je w Tybecie za panowania wielkiego króla Dharmy Trisong Detsena. Zanim Padmasambhawa opuścił Tybet, udzielił swym uczniom tych ostatnich wyjaśnień w formie pieśni.

Przyjmuję schronienie w Trzech Klejnotach - w Buddzie, Dharmie i Sandze.
Modlę się do Trzech Korzeni - Guru, Jidama i Dakini.
Obdarzcie mnie błogosławieństwem Trzech Doskonałości - Dharmakaji, Sambogakaji i Nirmanakaji.

Posłuchaj, królu Tybetu wraz z orszakiem!
Zaśpiewam wam pieśń ukazującą znaczenie Dharmy.

Sęp lecący w powietrzu ląduje pragnąc pożywienia.
Czyż nie widzi, że wpada w pułapkę?

Biała śnieżna lwica krocząca po lodowcu wiedziona pożądaniem wchodzi pomiędzy drzewa.
Czyż nie dostrzega, że zbliża się śnieżna nawałnica?

Tygrys żyjący w sandałowych lasach południa, z powodu pożądania przemyka się przez doliny.
Czyż nie widzi nadchodzącej lawiny?

Wielka ryba połyskująca w strumieniu rzuca się na przynętę gnana pożądaniem.
Czyż nie podejrzewa, że zaplącze się w sieci?

Wasz umysł, pierwotny Budda powodowany pożądaniem poszukuje czegoś na zewnątrz.
Czyż nie zauważa, że błądzi w samsarze?

Teraz, kiedy uzyskaliście cenne ludzkie ciało nieustannie będą was rozpraszały światowe aktywności.
Czyż nie zauważacie, że wasze życie dobiega końca?

Posłuchajcie jeszcze raz, królu Tybetu i cały orszaku.
Gdy znajdziecie się znowu w hałaśliwym tłumie ludzi pamiętajcie, że wasze ciało jest tylko mieszkaniem.
Jeśli chcecie pozbyć się swego pomieszania, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy wasza uważność zagubi się w tym, co zewnętrzne, pamiętajcie, jak można postrzeganie uczynić ścieżką!
Jeżeli pragniecie pozbyć się przywiązania do zjawisk chodźcie, ruszajcie za mną.

Gdy w waszym umyśle pojawią się strumienie myśli, pamiętajcie o spotkaniu trzech Kaj.
Jeśli chcecie pozbyć się koncepcyjnego myślenia chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy w waszej medytacji pojawia się senność, rozproszenie lub otępienie pamiętajcie o alchemii zmieniającej je w złoto!
Jeśli pragniecie rozwinąć moc medytacji chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy znajdujecie się w stanie medytacji lub "pomedytacji" pamiętajcie o lampie rozświetlającej ciemności.
Jeśli pragniecie doświadczeń i stanów wchłonięcia chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy popadniecie w przywiązanie do ciała, pamiętajcie, iż przywiązanie się do hotelu nie służy niczemu.
Jeśli pragniecie opuścić rodzinny kraj chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy przyjmujecie mudrę innej formy jako wsparcie, pamiętajcie o wzięciu duchowej partnerki będącej drogą.
Jeśli chcecie podążać krótką ścieżką, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy używacie swego ciała jako drogi środków, pamiętajcie o pełnym radości żarze!
Jeśli pragniecie kultywować jedność radości i pustości, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy trapi was sen niewiedzy pamiętajcie o jasności snu!
Jeśli chcecie uczynić drogą przeszkadzające uczucia, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy otrzymujecie cztery inicjacje ścieżki dojrzewania, pamiętajcie o napełnieniu wazy po brzegi!
Jeśli pragniecie doprowadzić do dojrzałości swą prawdziwą naturę, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy praktykujecie jogę formy, pamiętajcie, że wasze ciało jest mandalą!
Jeśli pragniecie kultywować drogę fazy budowania, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy zniesławiać was będą zwyczajni ludzie, pamiętajcie, iż dźwięk jest podobny echu!
Jeśli pragniecie być nieustraszeni w obliczu krytyki innych, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy spotkacie pełnych nienawiści wrogów, pamiętajcie o cierpliwości w obliczu nagany!
Jeśli pragniecie być nieustraszeni spotykając wrogów, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy doświadczacie lgnięcia do krewnych, pomyślcie o odcięciu korzeni samsary!
Jeśli pragniecie być wolni od przywiązania do krewnych, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy będziecie czczeni przez uczniów i popleczników, pamiętajcie o tym jak w naturalny sposób można uwolnić się od pożądania.
Jeśli nie chcecie podtrzymywać przywiązania do uczniów i popleczników, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy odczuwacie pociąg do zewnętrznych radości zmysłów, pamiętajcie naukę o czapli.
Jeśli nie chcecie przywiązywać się do światowych działań, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy wasze ciało gnębić będą choroby czterech elementów, pamiętajcie o nauce o jednym smaku tego, co spotyka nasze podobne iluzji ciało.
Jeśli nie chcecie obawiać się fizycznych chorób, chodźcie, ruszajcie za mną!

Gdy w godzinie śmierci siła życia zostanie zniszczona, pamiętajcie o uważności wolnej od podpory.
Jeżeli chcecie przejść przez bardo bez lęku, chodźcie, ruszajcie za mną!

Jeżeli nie odcięliście korzeni odrodzenia w samsarze pamiętajcie o zamknięciu bram wiodących do sześciu rodzajów odrodzenia!
Jeśli pragniecie przekroczyć przepaść sześciu krain, chodźcie, ruszajcie za mną!

Czy rozumiecie?
Jeśli nie odczuwacie prawdziwego zaufania, nie powstanie w was mądrość pewności.
Jeżeli nie pojawi się mądrość pewności, nie urzeczywistnicie wskazówek Mistrza.

Nie urzeczywistniwszy wskazówek Mistrza nie rozpoznacie swego umysłu jako Buddy.
Praktykujcie wskazówki Mistrza z zaufaniem oddaniem i szacunkiem.

Przekroczyłem narodziny i śmierć.
Przekroczyłem przychodzenie i odchodzenie.
Moje współczucie jest nieskończone.
W drogocennym klejnocie mego umysłu nie istnieją koncepcje przyjemności i bólu.
Jeśli będziecie wizualizować mnie nad głową, będę poza "bliskim" i "dalekim".
Mandala Buddy mojego ciała jest niematerialna.
Wraz z tym zrozumieniem, pozwólcie, by powstało w was oddanie.

Ponieważ teraz zniknę w cudowny sposób, nie będziecie w stanie podążyć za mną w swych materialnych ciałach. Starajcie się wykonywać modlitwy życzeń, w ten sposób będziemy zawsze razem.

Po zaśpiewaniu tej pieśni Guru Rinpocze dosiadł słonecznego promienia i w jednej chwili odleciał ku niebu. W jego południowo - zachodniej części odwrócił się i wysłał w stronę uczniów promień światła tak niewyobrażalnego współczucia, iż wszyscy z nich osiągnęli poziom "nie wracania więcej". Następnie otoczony podobnym obłokowi orszakiem Dakiń udał się na południowo - zachodni kontynent.