Cytat
Autor: Dilgo Czientse Rinpocze
Z pomocą praktyki Dharmy powinniście osiągnąć poziom, na którym będziecie w stanie - zarówno w czasie, jak też pomiędzy sesjami medytacyjnymi - utrzymywać w sobie żywą tę samą stałą przytomność umysłu. To jest jądrem, kwintesencją wszystkich wskazówek duchowych. Dopóty, dopóki wasz umysł jest nieuważny i rozproszony, możecie powtarzać tyle mantr i modlitw oraz wykonywać tyle tysięcy pokłonów, ile tylko chcecie; żadne z tych działań nie spowoduje oczyszczenia waszych zaciemniających emocji. Pamiętajcie zawsze o tym decydującym punkcie.