Pieśń Reczungpy

Reczungpa

Fragment pudży Karma Pakszi

Podobny ksiżycowi uczeń Milarepy
Autor: Dilgo Czientse Rinpocze

Cytat
Autor: Lama Ole Nydahl

O umyśle
Lama Dzigme Rinpocze urodził się w rodzinie Jego Świątobliwości XVI Karmapy i jest bratem Szamara Rinpocze. Otrzymał obszerne nauki od Karmapy, który podczas swej pierwszej wizyty na Zachodzie zostawił go tu jako swojego przedstawiciela. Od tego czasu Dzigme Rinpocze kieruje ośrodkiem w Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Będąc doskonałym organizatorem, Rinpocze jest także szanowanym nauczycielem. Wielu ludzi odniosło korzyści z jego głębokiej wiedzy, zrozumienia zachodniego stylu życia, praktycznej mądrości, ciepła i humoru.

Symbolika buddyzmu tybetańskiego
Wykład wygłoszony w San Francisco, listopad 1995. Część druga
Autor: Lama Ole Nydahl

Cytaty

Czas
Autor: Steve Hagen

Tsema - buddyjska nauka o postrzeganiu
Autor: Khenpo Czödrak Rinpocze

Gorący Tron
Wywiad ten powstał w Limie, stolicy Peru i wielu miastach Zachodniego Wybrzeża USA, w kwietniu i maju 1997 roku. Pytania przygotowali i zadawali Ulla Unger-Göbel i Detlev Göbel.

Projekt nowej ustawy zagraża wolności wyznania w Rosji!

Dalaj Lama rozczarowuje homoseksualistów w U. S. A
(Z doniesienia San Francisco Chronicle z 11. czerwca. 1997 roku)

Kupujemy ziemię z budynkiem na gompę w Gdańsku.