Cytat
Autor: Rangdziung Rigpe Dordże, XVI Karmapa

Droga Mahamudry Część trzecia - Medytacja wglądu
Tekst ten został opracowany na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Rinpocze w K.I.B.I. w kwietniu 1994 roku.
Autor: Künzig Szamar Rinpocze

Sny i senne egzystencje
Wykład Lamy Ole Nydahla wygłoszony w Rödby w listopadzie 1995

Cytat

Życie Marpy (1012 - 1099)

Świadome umieranie
Autor: Lama Ole Nydahl

CYTATY WIELKICH MISTRZÓW O POŁA:

"Stopniowa droga"
Fragment "Drogocennej ozdoby wyzwolenia" Gampopy

PIEŚNI MILAREPY

Międzynarodowa Konferencja Karma Kagyu
Spotkanie uczniów XVI Karmapy 28, 30 marca 1996 roku, New Delhi, Indie
Autor: Ulla i Detlev Göbel

PRZEMÓWIENIE NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI KARMA KAGYU. 28 marca 1996, New Delhi, Indie
Autor: KÜNZING SZAMAR RINPOCZE

Fragment przemówienia na Międzynarodowej Konferencji Karma Kagyu 28 marca 1996, New Delhi, Indie
Autor: Khenpo Czödrak Rinpocze

Przemówienie na Międzynarodowej Konferencji Karma Kagyu New Delhi, Indie, 30.03.1996
Autor: Lama Ole Nydahl