Cytat
Ten prosty umysł "teraz" jest nietknięty
Lgnięciem do wyzwolenia i narodzin.
Jego nieprzerwanej manifestacji nie niepokoją złudzenia.
Krainy samsary i nirwany pojawiające się jednocześnie -
Oto bezwysiłkowa ścieżka zdumiewającej Mahamudry.
W doświadczeniu samoistniejącej podstawy wglądu,
Bramy samsary i nirwany runęły;
Pozorne pomieszanie trzech światów
Zniknęło w przestrzeni.
Trzy ciała oświecenia osiągnęły naturalny stan,
Po cóż więc oczekiwać przyszłych rezultatów?
Oto wyjątkowa nauka Kagyupów -
Myśląc o niej dorównuję tym, którzy byli przede mną.

Pieśń Mahamudry XVI Karmapy