Jidamy - Korzenie Siddhi
Autor: Dziamgon Kogtrul Rinpocze

Dzierżawcy linii Karma Kagyu - Szkic historyczny. Część druga.
Tekst ten został przetłumaczony i opracowany przez zespół tłumaczy "Karmapa International Buddist Institiute".

"Stado owiec Doe Czientse Rinpocze" - Historia o Patrulu Rinpocze
Poniższe opowiadanie pochodzi ze zbioru stu pięćdziesięciu buddyjskich historii nauczających spisanych przez lamę Surya Das. Ukazały się one w wydawnictwie Harpera, w San Francisco, pod wspólnym tytułem "The Snow Lion's Turquoise Mane"

"Pożytki z praktyki Dordże Sempa" - Fragment książki "The Words of My Perfect Teacher" Dza Patrula Rinpocze.

Codzienność jogina
Autor: Lama Ole Nydahl

Wywiad z Lobpynem Tseczu Rinpocze - Centrum Dharmy Buddy w Katmandu
W obecnym 1995 roku Lobpyn Tseczu Rinpocze poświęcił nową stupę w ośrodku w Wuppertalu. Udzielił nam wówczas wywiadu na temat swojego projektu w Katmandu. Powstaje tam dla jego uczniów ze Wschodu i Zachodu ośrodek, gdzie będą mogli studiować i praktykować Dharmę.

Dała Drakpa

Z powrotem do Rumteku
Wywiad ze służącym KarmapyJesze, młody Tybetańczyk, jest osobą towarzyszącą i służącym XVll Karmapy. Mieszka teraz u Karmapy w New Delhi.

Cytaty

"Jedu ja na rodinu" - czyli trochę o Dharmie w Rosji i o Rosji
Autor: Wojtek Tracewski