Niguma
Autor: Niguma
" Nie czyń czegokolwiek z umysłem, spoczywaj w prawdziwym, naturalnym stanie.
To własny umysł, niewzruszony, jest rzeczywistością.
Medytowanie w ten sposób, bez wahania, jest kluczem,
Dzięki niemu doświadczysz wielkiej rzeczywistości poza skrajnościami.
W przejrzystym oceanie bańki powietrza pojawiają się i pękają.
Tak samo myśli nie są różne od najwyższej rzeczywistości.
Nie kwestionuj więc niczego, pozostań rozluĄniony.
Cokolwiek by się nie pojawiało, cokolwiek się wydarza, nie chwytaj się tego,
Puść to wolno, w tej samej chwili.
Zjawiska, dĄwięki i przedmioty są własnym umysłem, nic nie istnieje poza nim.
Umysł wykracza poza narodziny i śmierć.
Jego natura, czysta przytomność, wykorzystuje co prawda przedmioty pięciu zmysłów,
Nie odbiega jednak nigdy od tego, co rzeczywiste.
W stanie kosmicznej równowagi nie ma ani odrzucania, ani dążenia,
Ani medytacji, ani po - medytacji".