Metoda praktyki na Nauczyciela
Autor: Tilopa
Skłaniam się przed Dzierżącym Diament.
Dla tego, kto pragnie w tym życiu
osiągnąć stan Dzierżącego Diament,
Najwyższą drogą jest droga podążania
za autentycznym nauczycielem,
Najwyższym sposobem okazania szacunku
jest okazanie szacunku nauczycielowi.
Najgłębszą praktyką jest praktyka na nauczyciela,
Najgłębszym zobowiązaniem jest zobowiązanie wobec nauczyciela,
Najgłębszym współzależnym powstawaniem,
jest najwyższe współzależne powstawanie nauczyciela,
A spełnieniem rezultatu jest stopienie się z nauczycielem;
Dlatego to na nim powinno się w zręczny sposób oprzeć.
Nauczyciel ma naturę ziemi, na której wspiera się
to co ruchome i to co spoczywa w bezruchu.
Nauczyciel jest wielkim płomieniem mądrości,
spalającym nawykowe tendencje obu zasłon.
Nauczyciel jest wiatrem błogosławieństwa,
łopocącym sztandarem właściwości.
Nauczyciel jest strumieniem współczucia,
odżywiającym oba rodzaje istot - te z wyższych
i te z niższych obszarów.
Nauczyciel jest księżycem najwyższego wglądu,
rozpraszającym ciemności niewiedzy.
Nauczyciel jest słońcem metod,
osuszających wilgoć przeszkadzających uczuć.
Nauczyciel jest czysty jak przestwór nieba,
na którym rozpuszczają sie wszystkie przywiązania.
Nauczyciel jest lekiem błogosławieństwa,
usuwającym wszelkie choroby.
Nauczyciel jest jak drzewo spełniające życzenia,
które obdarza upragnionym rezultatem.
Nauczyciel jest jak kryształ bogów,
w którym lśnią nadzwyczajne i zwyczajne zdolności.
Nauczyciel jest jak spełniający życzenia klejnot,
który wydaje na świat wszystko co wspaniałe.
Dlatego wiem że jest doskonały.