Pieśń mahamudry
Autor: Dziamgon Kongtrul Lodro Taje
"Ponieważ w poglądzie mahamudry,
Nie ma miejsca na analizy,
Odrzuć wiedzę stworzoną przez umysł.

Ponieważ w medytacji mahamudry
Nie ma miejsca na chwytanie się myśli,
Porzuć pełną koncepcji medytację.

Ponieważ w działaniu mahamudry
Czyny nie mają żadnego punktu odniesienia,
Bądź wolny od zamiaru działania lub nie działania.

Ponieważ w spełnieniu mahamudry
Nie ma miejsca na dążenie
do celu,
Porzuć oczekiwania, obawy i pragnienia.

Oto głębia umysłu wszystkich Kagyupów".