Cytat
Autor: IX Karmapa
W NIEZMIENNEJ NATURZE
ZJAWISKA, ŚWIADOMOŚĆ
I OTWARTOŚĆ
SĄ DOSKONAŁĄ JEDNOŚCIĄ.
WSZYSTKIE DOŚWIADCZENIA SAMSARY I NIRWANY
MAJĄ TEN SAM SMAK.
W RZECZYWISTOŚCI TEJ
NIE MA BŁĘDÓW,
KTÓRE NALEŻAŁOBY USUNĄĆ,
ANI CNÓT, KTÓRE NALEŻAŁOBY ROZWINĄĆ.
W PIERWOTNYM WIELKIM PRZEBUDZENIU NIE MA NICZEGO DO DODANIA ANI DO UJĘCIA,
NICZEGO DO UNIKANIA
ANI DO UTRZYMYWANIA
DLATEGO ZWIE SIĘ TO
"WIELKĄ WSZECHPRZENIKAJĄCĄ WOLNOŚCIĄ".