Pieśń dla uczonego
Autor: Milarepa
Tłumaczenie:
"Skłaniam się do stóp tłumacza Marpy
I odpowiadam pieśnią wielkiemu nauczycielowi.
Słuchaj znaczenia jej słów i niech nie zajmuje cię jedynie to,
Czy zgodne są z twoimi własnymi.
Najwyższe postrzeganie nie usiłuje niczego zobaczyć;
Oto promiennie przejrzysta natura umysłu.
Najlepszego, co można znaleźć, nie trzeba szukać;
Oto drogocenny skarb prawdziwej natury umysłu.
Najgłębszą sytość osiąga się dzięki temu, czego nie można zjeść;
Oto pożywienie medytacji, w której wszystko jest wyzwolone.
Pragnienie zaspokaja się najlepiej tym, czego nie można wypić;
Oto nektar oświeconej postawy.
Spoczywającej samej w sobie pierwotnej świadomości
Nie można opisać słowami.
Nie mogą jej urzeczywistnić ani niedojrzali "słuchacze",
Ani "osiągający wyzwolenie sami dla siebie".
Teoretycy nie mają do niej dostępu.
Najwyższą inicjacją jest zrozumienie tego,
Czego nie można dać ani otrzymać.
Najwyższy stopień można osiągnąć,
Jeśli zrozumie się to, co nie jest ani wysokie, ani niskie.
Ten kto pojmuje, że nie trzeba donikąd iść,
Podąża najwyższą drogą.
Najważniejsze jest zrozumienie tego,
Co nie zna ani narodzin ani śmierci.
Najdoskonalszym rodzajem właściwego poznania,
Jest zrozumienie tego,
Czego nie można zgłębić.
Ten kto pojął to, co nie jest ani duże ani małe,
Korzysta z najwyższego duchowego pojazdu.
Najwyższym sposobem praktykowania jest zrozumienie,
Że nie ma dobrego ani złego.
Najwyższym poglądem jest zrozumienie
Znaczenia niedualności.
Najwyższą medytacją jest wolność
Od ukierunkowania.
Najwyższym sposobem działania jest
Nie chwytanie i nie odpychanie.
Kiedy zrozumiesz to, czego nie można osiągnąć
dzięki pełnemu wysiłku dążeniu,
Osiągniesz najwyższy owoc.
Wielcy nauczyciele wywyższający się z powodu swych studiów,
Napompowani słowami uczeni,
I medytujący, którzy chwytają i odrzucają -
Wszyscy oni nie zrozumieli tych punktów.
Pragną wolności, wiążą się jednak sami sznurami dualistycznej chwytliwości.
Pragną wyzwolenia, są jednak spętani żelaznym hakiem
Lgnięcia do podmiotu i przedmiotu.
Chcąc uciec, pogrążają się jedynie coraz głębiej
W trzech światach kręgu egzystencji".