Spocznij w rozluźnieniu, bez sztuczności.
Autor: Gendyn Rinpocze
Tłumaczenie: Kasia Biała
Spocznij w rozluźnieniu, bez sztuczności.
Wówczas, widząc przebieg myśli,
Pozostań wolny od napięcia.
Wtedy nadejdzie niewzruszoność.
Nie lgnąc do niej,
Nie lękając się ruchu,
Nie znając różnicy pomiędzy trwaniem i zmianą,
Umysł wyłania się z umysłu.
Spocznij w tym stanie taki, jaki jesteś, w rozluźnieniu,
Bez lgnięcia, ani przywiązania.
Wtedy ukaże się rzeczywistość taką, jaką jest,
Esencja twego własnego umysłu,
Mądrość,
Promienna pustka,
Której nie będziesz w stanie wyrazić.
Doświadczysz rozluźnionej niewzruszoności.
Nie chwytając się jej jako czegoś,
Naturalny, odprężony i wolny,
Nie lgnąc ani nie odrzucając
Zjawisk pojawiających się w umyśle,
Tam
Proszę
Pozostań.