Cytat
Wszystko jest tylko iluzj±.
Doskonałe i proste, takie jakie jest,
Nie ma nic wspólnego
Z "dobrym" lub "złym",
Z "lgnięciem" lub "odpychaniem".
Dlatego można równie dobrze
Wybuchn±ć ¶miechem.
Longczen Rabdziampa Rinpocze, XIV wiek