Pieśń dla Marpy
Autor: Saraha
Tłumaczenie: Wojtek Tracewski
Współczucie i pustka są od siebie nieoddzielne.
Nieprzerwany strumień naturalnego umysłu
Jest pierwotnie czystą takością.
Postrzegaj go jako przestrzeń zmieszaną z przestrzenią;
świadomość poszukująca oparcia więzi samą siebie.
Jeśli praktykujesz w ten sposób, zobaczysz,
Że nic nie jest "zszyte" z czymś innym w umyśle.
Kiedy zrozumiesz, że świat zjawisk jest naturą umysłu,
Nie będziesz potrzebował medytacji jako antidotum.,
Prawdziwa natura umysłu istnieje poza myślami,,
Spocznij więc w tym stanie, wolny od koncepcji.,
Jeżeli potrafisz to zrozumieć, będziesz wyzwolony.,
Jak małe dziecko, dzikie i nieokiełznane,,
Jedz mięso i bądĄ szalony.,
BądĄ jak nieustraszony lew.,
Pozwól swobodnie odejść słoniowi um,ysłu.,
Popatrz na pszczoły krążące wśród kwiatów.,
Nie nazywaj samsary złem,,
Nie staraj się osiągnąć nirwany.,
Droga prostego umysłu,
To spoczywanie w chwili, bez koncepcji.,
Ani nie myśl o działaniu,,
Ani nie lgnij do jakiejkolwiek strony lub kierunku,,
Spójrz w przestrzeń wolną od wysiłku i dążenia.