Pieśni Milarepy
Tłumaczenie: Wojtek Tracewski
Megom Repa był kupcem, który w czasie spotkania z Milarepą doświadczył tak głębokiego i niewzruszonego oddania, że podarował guru i jego uczniom wszystko co posiadał. Otrzymał od Milarepy wskazówki medytacyjne i odszedł w góry, by praktykować w samotności. Dzięki swej medytacji Megom Repa urzeczywistnił wiele niezwykłych właściwości i został jednym z najbliższych uczniów Milarepy. Jako podziękowanie za wskazówki, które otrzymał od Milarepy, Megom Repa wydał wielkie przyjęcie, w czasie którego nauczyciel zaśpiewał mu tę pieśń:
Skłaniam się do stóp Tłumacza Marpy.
Megomie i wy wszyscy tu obecni, pomyślcie o znaczeniu pieśni,
Którą śpiewam wam ja - stary, doświadczony człowiek,
I praktykujcie zgodnie z nią, gdyż wykorzeniłem złudzenie u samej podstawy.
Powinniście doświadczać samoświadomości jako Lamy.
Dopóki nie będziecie w stanie doświadczać samoświadomości jako Lamy,
Nie powinniście być oddzieleni od doskonałych nauczycieli.
Powinniście postrzegać zjawiska jako źródło nauk.
Dopóki nie będziecie w stanie postrzegać zjawisk jako źródła nauk,
Musicie stale polegać na słowach waszych nauczycieli.
Przywiązanie powinno rozpuścić się samo z siebie.
Dopóki przywiązanie nie rozpuści się samo z siebie,
Powinniście stale pamiętać o środkach zaradczych.
Powinniście zrozumieć znaczenie tego, co nienarodzone.
Dopóki nie zrozumiecie znaczenia tego, co nienarodzone,
Musicie pamiętać o nauce o przyczynie i skutku
I odpowiednio do niej unikać szkodliwych działań.
Powinniście pojąć, że samsara i nirwana są od siebie nieoddzielne.
Dopóki nie zrozumiecie, że samsara i nirwana są od siebie nieoddzielne,
Musicie medytować na jedność uwarunkowanej i ostatecznej prawdy.
Powinniście w pełni uświadomić sobie to,
Że jesteście nieoddzielni od innych.
Dopóki nie uświadomicie sobie tego,
Że jesteście nieoddzielni od innych,
Musicie nieustannie ćwiczyć się w bodhiczittcie.
Poznanie powinno pojawić się spontanicznie.
Dopóki poznanie nie pojawi się spontanicznie
Powinniście dbać o teoretyczne zrozumienie natury zjawisk.
W medytacji nie powinna istnieć żadna różnica pomiędzy sesjami i pomedytacją.
Dopóki istnieje różnica pomiędzy sesjami i pomedytacją,
Powinniście praktykować głębokie metody na odosobnieniu.
W czasie medytacji nieustannie powinny ukazywać się doskonałe właściwości.
Dopóki nie pojawiają się nieustannie,
Powinniście nieprzerwanie praktykować tummo z pomocą trzech kanałów energii.
Powinniście zrozumieć, że trzy ciała buddy zawarte są w naszym umyśle.
Dopóki nie zrozumiecie, że trzy ciała buddy zawarte są
w naszym własnym umyśle,
Powinniście połączyć ze sobą metody fazy budowania i spełniającej.
Powinniście zachować zimną krew w obliczu doświadczeń zmysłowych.
Dopóki nie potraficie zachować zimnej krwi w obliczu doświadczeń zmysłowych,
Powinniście obiecać, iż zachowacie swoje ślubowania wadżry.
Zale O była jedną z czterech uczennic serca Milarepy. Kiedy pewnego dnia Milarepa żebrał w jednej ze wsi, spotkał dziewczynę, która najpierw nie chciała mu dać niczego do jedzenia. Później jednak, kiedy usłyszała kim jest, rozwinęła tak silne zaufanie, że została jego uczennicą. Milarepa udzielił jej wyjaśnień i przekazów mocy, a ona, stosując metody, rozwinęła szybko wewnętrzny żar. Zanim Milarepa wysłał ją w góry na odosobnienie, zaśpiewał jej tę pieśń:
Wielkie jest współczucie kwalifikowanego mistrza.
Najlepszym schronieniem są Trzy Klejnoty.
Pełne mocy są dakinie i strażnicy Dharmy.
Przed tymi trzema skłaniam się.
Nie potrafię śpiewać słodkich i poetyckich pieśni,
Jednak moje słowa zawierają błogosławieństwo linii
I przekazują urzeczywistnienie Zwycięzców.
Zale O, pobłogosławiona oddaniem uczennico,
Zetrzyj splamienia ze zwierciadła umysłu
I spójrz w czysty błękit nieba.
Medytuj w samotności gór,
W miejscach pobłogosławionych przez dawnych siddhów.
Trzeba żyć wśród dzikich szczytów,
By obserwować i urzeczywistnić naturę umysłu.
Teraz wyjaśnię ci, jak trzeba obserwować umysł.
Zale O, posłuchaj uważnie!
To wspaniale, że twoje oddanie pozostało niewzruszone,
Odkąd przekroczyłaś bramę Dharmy.
Weź za przykład wysokie góry,
I medytuj niewzruszenie.
By przejawić właściwości oświecenia,
Musisz być zdecydowana na znoszenie zarówno radości,
jak też cierpienia.
Weź za przykład rzekę płynącą na dole,
I medytuj nieprzerwanie.
Byś mogła otrzymać błogosławieństwo lamy,
Twoje oddanie musi być niewzruszone.
Weź za przykład niebo,
I praktykuj medytację bez centrum ani granic.
By rozpoznać niezmienną naturę zjawisk,
Musisz połączyć ze sobą metody i mądrość.
Weź za przykład słońce i księżyc,
I pozwól, by twoja medytacja była wolna od jasności i ciemności.
By zrozumieć, że wszystkie sześć rodzajów istot były naszymi rodzicami,
Musisz praktykować wszechogarniające współczucie.
Weź za przykład jezioro,
I praktykuj medytację wolną od nieprzejrzystości i otępienia.
By przejrzyście postrzegać naturę umysłu,
Musisz praktykować dokładnie tak, jak wyjaśniał ci to twój lama.
Weź za przykład ziemię pod nogami,
I bądź niewzruszona w swej medytacji.
By stać się odpowiednim naczyniem dla wskazówek,
Musisz posiadać stabilne zaufanie do podstaw.
Spójrz w swój w łasny umysł,
I nie czyń rozróżnień w swojej medytacji.
Po to, byś mogła uczyć się z doświadczeń,
Musisz umysłem przeniknąć nauki.
Praktykuj zawsze szczodrość,
By nigdy nie zabrakło ci pożywienia.
Załóż piękną ozdobę dyscypliny,
Noś drogocenną szatę cierpliwości,
Galopuj na cudownym koniu pilności,
Spiesz się do świętego miasta koncentracji,
Wzbogać się o skarb mądrości.
Nie zapomnij o odpłaceniu lamie za jego dobroć,
I ofiaruj mu setki medytacyjnych doświadczeń i wglądów.
Czy zrozumiałaś to, dziewczyno pobłogosławiona zaufaniem?