Sześć reguł Tilopy
Tłumaczenie: Wojtek tracewski
NIE ROZPAMIĘTUJ
N I E M Y Ś L
NIE ZASTANAWIAJ SIĘ
NIE MEDYTUJ
NIE ANALIZUJ
POZOSTAW UMYSŁ
W NATURALNYM STANIE
NIE ROZPAMIĘTUJ
przeszłości. Jeśli pozostajesz w niej staje się to przyczyną dualistycznych myśli. Ponieważ teraźniejsza praktyka nie ma nic wspólnego z przeszłością, oznacza to: nie tkwij w tym, co minione.
NIE MYŚL
o teraźniejszości. Jeżeli próbujesz nią manipulować, twoja praktyka pełna będzie błędów już u podstaw. Twoja medytacja będzie jak obcy zgubiony w nieznanym kraju, stanie się ofiarą okoliczności. Dlatego oznacza to: nie psuj swej praktyki nawet tchnieniem zamiaru.
NIE ZASTANAWIAJ SIĘ
Nie wybiegaj myślą w przyszłość. Jeśli snujesz plany na przyszłość, umyka ci istota praktyki. Tracisz szansę na uchwycenie i rozpoznanie jej esencji. Dlatego znaczy to: nie pozwól w żadnym wypadku wymknąć się wrogowi.
NIE MEDYTUJ
nad pustką. Nie rozumiesz znaczenia prawdziwej natury rzeczy i w uproszczony sposób medytujesz nad światem i jego mieszkańcami jako pustymi, podobnymi wazie bez wody. Oznacza to: pozostaw zjawiska takimi, jakie są.
NIE ANALIZUJ
ponieważ czyniąc to pozostajesz wśród wyobrażeń. Jeśli pracujesz z abstrakcyjnymi wyobrażeniami, jakkolwiek dobre i zręczne by to nie było, chodzi w tym o definicje, intelektualizowanie i mentalny wysiłek. Dlatego też znaczy to: porzuć analizowanie i z góry powzięte poglądy.
POZOSTAW UMYSŁ
W NATURALNYM STANIE
w jego pierwotnej, prawdziwej naturze. Wszelkie korygujące ingerencje, z jakiejkolwiek dobrej motywacji by nie wypływały, prowadzą tylko do pozbawionego sensu zmęczenia. Dlatego oznacza to: Prawdziwa natura umysłu jest przejrzysta, świeża, naga, wolna od wszelkich określeń i jednocześnie nie kłócąca się z nimi. Pozostaw ową niepojętą, absolutną rzeczywistość wymykającą się każdemu opisowi w jej promieniującej samoświadomości taką, jaka jest i w żadnym wypadku nie próbuj uczynić jej konkretną rzeczą.
W tych sześciu regułach zawarte są wszystkie praktyczne wskazówki niezbędne na ścieżce mahamudry. Jeśli będziecie je stosować, przelotne iluzje nie znajdą w was nigdy oparcia.
Powyższe komentarze ułożył IX Karmapa, Łangczuk Dordże